Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την διενέργεια  Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΕ 1311) {ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ( CPV 33141321-6), ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΒΕΛΟΝΕΣ  ΑΠΛΕΣ (CPV 33141320-9)} Πιθανή ποσότητα: 83.200  τεμ. , για κάλυψη αναγκών…

Πρόσκληση Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια γαντιών χειρουργικών & εξεταστικών

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ(CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια») (KAE 942901Ν){Πιθανή ποσότητα: 26.000 Ζεύγη 630.000Τεμ.}Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 29.973,455 € προ ΦΠΑ ή 33.870,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%,, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση όπως…

Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια : «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Α/Α: 1-13) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την  διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια : «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  1). ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ BIPAP ST με…

Επαναληπτική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γαλακτοκομικά προϊόντα).

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γαλακτοκομικά προϊόντα) (CPV 15500000-3) (KAE 1511). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 19.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% {Πιθανής ποσότητας: 16.740 τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Γ.Ν.Ζ. από δύο (2) άτομα (CPV:79713000-5,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ) Πιθανής προυπ δαπανης 30.000€ προ ΦΠΑ ή 37.200€ συμπ ΦΠΑ για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση όπως έχει…