Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια γαντιών χειρουργικών & εξεταστικών

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια
ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ(CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια») (KAE
942901Ν){Πιθανή ποσότητα: 26.000 Ζεύγη 630.000Τεμ.}Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 29.973,455 € προ ΦΠΑ
ή 33.870,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%,, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση όπως έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια κάνοντας κλικ παρακάτω :

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A840%CE%A84690%CE%92%CE%9E-%CE%A5%CE%94%CE%99

Συνημμένα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ Ψ40Ψ4690ΒΞ-ΥΔΙ 22PROC009934806 19/01/2022 09:37 1 MB