Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ιατρικός Εξοπλισμός

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου διαθέτει όλο τον απαραίτητο, υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους ασθενείς του.