Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Κτιριακές Υποδομές

Αρχιτεκτονική Δομή

Το κτίριο του Νοσοκομείου έχει οργανωθεί σε τέσσερα επίπεδα (ισόγειο,1ος, 2 ος  και 3 ος όροφος), στα οποία χωροθετούνται  τα διάφορα λειτουργικά τμήματα και σε δύο ακόμα επίπεδα(υπόγειο και 4 ος όροφος) όπου έχουν χωροθετηθεί οι Η/Μ εγκαταστάσεις.

Το κτίριο του νοσοκομείου δομείται από:

  • Ένα μεγάλο ισόγειο, στο οποίο χωροθετούνται όλα τα λειτουργικά τμήματα
  • Ένα μικρότερο 1ο όροφο στον οποίον βρίσκονται τα τμήματα επεμβάσεων και η Διοίκηση.
  • Δύο ίδιους ορόφους, τον2ο όροφο και τον 3ο όροφο που χωροθετείται η νοσηλεία.
  • Τον 4ο όροφο και το υπόγειο για τις ανάγκες των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Ακόμα υπάρχει ένα μεμονωμένο κτίριο ενέργειας στο οποίο χωροθετούνται οι λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις, και το ΕΚΑΒ.

Χωροθέτηση των λειτουργικών τμημάτων ανά επίπεδο

Η χωροθέτηση των λειτουργικών τμημάτων του έργου και το ωφέλιμο εμβαδόν τους παρατίθενται στον επόμενο πίνακα.

 

ΙΣΟΓΕΙΟ
Είδος Λειτουργίας Επιφάνεια (τ.μ.)
Εξωτερικά ιατρεία 721,79
Διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών 385,73
Διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων 420.97
Τμήμα αιμοδοσίας 196,63
Είσοδοι 291,19
Μονάδα τεχνητού νεφρού 378,10
Επείγοντα 698,33
Βραχεία νοσηλεία 69,03
Νοσηλευτική μονάδα ψυχιατρικού τομέα 203,15
Νοσηλευτική μονάδα 196,47
Φαρμακείο 106,21
Κεντρική αποστείρωση 132,26
Μαγειρείο 279,14
Πλυντήριο 154,26
Κοινωνική ιατρική 27,55
Λογιστηριο Ασθενων 53,82
Κοινόχρηστοι χώροι 167,54
Διατμηματική κυκλοφορία 384,65
Κατακόρυφα κανάλια Η/Μ εγκαταστάσεων 27,28
Θυρωρείο 9,81
Κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες 28,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 4.932,81
1ος ΟΡΟΦΟΣ
Είδος Λειτουργίας Επιφάνεια (τ.μ.)
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 347,96
Χειρουργεία 531,26
Σηπτικό χειρουργείο 376,38
Μαιευτήριο 500,89
Διοικητικές Υπηρεσίες – Ιατρικό αρχείο 541,53
Κοινόχρηστοι χώροι 62,54
Διατμηματική κυκλοφορία 263,64
Κατακόρυφα κανάλια Η/Μ εγκαταστάσεων 43,54
Κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες 38,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 2.706,70
2ος ΟΡΟΦΟΣ
Είδος Λειτουργίας Επιφάνεια (τ.μ.)
N.M. – Παθολογική 657,25
N.M. – Παιδιατρική 315,64
N.M. –Μαιευτική και Γυναικολογική 332,73
Κοινόχρηστοι χώροι 147,60
Διατμηματική κυκλοφορία 185,38
Κατακόρυφα κανάλια Η/Μ εγκαταστάσεων 44,89
Κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες 39,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 1.722,75
3ος ΟΡΟΦΟΣ
Είδος Λειτουργίας Επιφάνεια (τ.μ.)
Ν.Μ. – Παθολογικού τομέα 620,03
Ν.Μ. –Χειρουργικού τομέα 630,05
Κρατούμενοι 53,01
Διατμηματική κυκλοφορία 184,64
Κατακόρυφα κανάλια Η/Μ εγκαταστάσεων 44,89
Κοινόχρηστοι χώροι 113,29
Κλιμακοστάσια- ανελκυστήρες 39,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 1.685,17
4ος ΟΡΟΦΟΣ
Είδος Λειτουργίας Επιφάνεια (τ.μ.)
Κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις 1.188,01
Κατακόρυφα κανάλια Η/Μ εγκαταστάσεων 44,98
Κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες 39,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 1.272,45