Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Κτιριακές Υποδομές

Κτιριακή Υποδομή: Από τον Μάιο του 2012 το νοσοκομείο λειτουργεί σε νέο σύγχρονο κτίριο 15.000 τ.μ., πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Γενικά βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Ωστόσο, διενεργούνται συνεχώς συντηρήσεις και βελτιώσεις των υποδομών. Περεταίρω επίκειται η έναρξη εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου από κατηγορία Δ σε κατηγορία Β μέσω της Πράξης «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030788 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» συνολικού ύψους 853.904,92 ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί με τρία υπο-έργα ως εξής:

  1. Εγκατάσταση εξοπλισμού αποθήκευσης και διανομής υγραερίου για την τροφοδότηση με αέριο των υφιστάμενων ατμογεννητριών και καυστήρων πετρελαίου για θέρμανση, παραγωγή ατμού και ζεστού νερού χρήσης, αντικαθιστώντας έτσι την κοστοβόρα και ρυπογόνα χρήση πετρελαίου.
  2. Εγκατάσταση ηλιοθερμικής μονάδας για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), συνολικού μεγέθους 117 m2 συλλεκτών κενού που θα χρησιμοποιούν για αποθήκευση τα υφιστάμενα boiler του λεβητοστασίου (3 boiler 2000lt το καθένα) για τηνπαραγωγή ΖΝΧ καθ’ όλο το έτος.
  3. Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με λαμπτήρες φωτοδιόδων (LED), που εξασφαλίζουν περίπου 60% εξοικονόμηση ενέργειας και διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
  4. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με Αυτοπαραγωγή (net metering), που θα δίνει την δυνατότητα να συμψηφίζονται το ρεύμα που θα παράγεται από το Φ/Β σύστημα με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του νοσοκομείου.
  5. Εγκατάσταση Συστήματος Καταγραφής Ενέργειας στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, με σκοπό την συνεχή καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων, την δυνατότητα ανάλυσης τους και την εφαρμογή περαιτέρω λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα προκύψουν από την ανάλυση αυτή.

 

1ο Υποέργο: Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας η οποία περιλαμβάνει καταγραφεί της υφιστάμενης κατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και Μελέτη εξοικονόμησης των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων, προκειμένου να εντοπιστούν οι ενεργοβόρες & κοστοβόρες υπάρχουσες διατάξεις και να υπολογιστεί η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων που θα επιτευχθεί από την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

2ο Υποέργο: Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Ζακύνθου, έτσι όπως προέκυψε από την προμελέτη (ΚΕΝΑΚ) και θα εξειδικευτεί μετά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, το υπο-έργο προμήθειας αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

3ο Υποέργο: Το υπο-έργο υλοποιείται με παροχή υπηρεσίας και αφορά αφενός στην διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO50001:2011. Ειδικότερα το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας που επιτρέπει την καθιέρωση των απαραίτητων συστημάτων και διαδικασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης και της κατανάλωσης ενέργειας, αφετέρου στην Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς μετά την εφαρμογή των παραπάνω ενεργειακών παρεμβάσεων, θα ακολουθήσει η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση προκειμένου να πιστοποιήσει την νέα, βελτιωμένη, ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Συνολικά με τις παρεμβάσεις αυτές επιτυγχάνεται μία σημαντική συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 36,80%. Η κοστοβόρα και με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον χρήση πετρελαίου θα αντικατασταθεί από την χρήση υγραερίου, το οποίο είναι ένα πολύ πιο οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο.

 

 

Αρχιτεκτονική Δομή

Το κτίριο του Νοσοκομείου έχει οργανωθεί σε τέσσερα επίπεδα (ισόγειο,1ος, 2 ος  και 3 ος όροφος), στα οποία χωροθετούνται  τα διάφορα λειτουργικά τμήματα και σε δύο ακόμα επίπεδα(υπόγειο και 4 ος όροφος) όπου έχουν χωροθετηθεί οι Η/Μ εγκαταστάσεις.

Το κτίριο του νοσοκομείου δομείται από:

  • Ένα μεγάλο ισόγειο, στο οποίο χωροθετούνται όλα τα λειτουργικά τμήματα
  • Ένα μικρότερο 1ο όροφο στον οποίον βρίσκονται τα τμήματα επεμβάσεων και η Διοίκηση.
  • Δύο ίδιους ορόφους, τον2ο όροφο και τον 3ο όροφο που χωροθετείται η νοσηλεία.
  • Τον 4ο όροφο και το υπόγειο για τις ανάγκες των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Ακόμα υπάρχει ένα μεμονωμένο κτίριο ενέργειας στο οποίο χωροθετούνται οι λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις, και το ΕΚΑΒ.

Χωροθέτηση των λειτουργικών τμημάτων ανά επίπεδο

Η χωροθέτηση των λειτουργικών τμημάτων του έργου και το ωφέλιμο εμβαδόν τους παρατίθενται στον επόμενο πίνακα.

 

ΙΣΟΓΕΙΟ
Είδος Λειτουργίας Επιφάνεια (τ.μ.)
Εξωτερικά ιατρεία 721,79
Διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών 385,73
Διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων 420.97
Τμήμα αιμοδοσίας 196,63
Είσοδοι 291,19
Μονάδα τεχνητού νεφρού 378,10
Επείγοντα 698,33
Βραχεία νοσηλεία 69,03
Νοσηλευτική μονάδα ψυχιατρικού τομέα 203,15
Νοσηλευτική μονάδα 196,47
Φαρμακείο 106,21
Κεντρική αποστείρωση 132,26
Μαγειρείο 279,14
Πλυντήριο 154,26
Κοινωνική ιατρική 27,55
Λογιστηριο Ασθενων 53,82
Κοινόχρηστοι χώροι 167,54
Διατμηματική κυκλοφορία 384,65
Κατακόρυφα κανάλια Η/Μ εγκαταστάσεων 27,28
Θυρωρείο 9,81
Κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες 28,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 4.932,81
1ος ΟΡΟΦΟΣ
Είδος Λειτουργίας Επιφάνεια (τ.μ.)
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 347,96
Χειρουργεία 531,26
Σηπτικό χειρουργείο 376,38
Μαιευτήριο 500,89
Διοικητικές Υπηρεσίες – Ιατρικό αρχείο 541,53
Κοινόχρηστοι χώροι 62,54
Διατμηματική κυκλοφορία 263,64
Κατακόρυφα κανάλια Η/Μ εγκαταστάσεων 43,54
Κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες 38,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 2.706,70
2ος ΟΡΟΦΟΣ
Είδος Λειτουργίας Επιφάνεια (τ.μ.)
N.M. – Παθολογική 657,25
N.M. – Παιδιατρική 315,64
N.M. –Μαιευτική και Γυναικολογική 332,73
Κοινόχρηστοι χώροι 147,60
Διατμηματική κυκλοφορία 185,38
Κατακόρυφα κανάλια Η/Μ εγκαταστάσεων 44,89
Κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες 39,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 1.722,75
3ος ΟΡΟΦΟΣ
Είδος Λειτουργίας Επιφάνεια (τ.μ.)
Ν.Μ. – Παθολογικού τομέα 620,03
Ν.Μ. –Χειρουργικού τομέα 630,05
Κρατούμενοι 53,01
Διατμηματική κυκλοφορία 184,64
Κατακόρυφα κανάλια Η/Μ εγκαταστάσεων 44,89
Κοινόχρηστοι χώροι 113,29
Κλιμακοστάσια- ανελκυστήρες 39,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 1.685,17
4ος ΟΡΟΦΟΣ
Είδος Λειτουργίας Επιφάνεια (τ.μ.)
Κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις 1.188,01
Κατακόρυφα κανάλια Η/Μ εγκαταστάσεων 44,98
Κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες 39,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 1.272,45