Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διαδικασία Εξέτασης

Στο νοσοκομείο λειτουργεί τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών πρόληψης και διάγνωσης των πολιτών. Παράλληλα, όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να απαιτηθούν γίνονται στα άρτια εξοπλισμένα διαγνωστικά εργαστήρια του Νοσοκομείου μας. Το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων λειτουργεί στο ισόγειο του Νοσοκομείου και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από ανεξάρτητη είσοδο.

Αναλυτικά η διαδικασία εξέτασης στα Εξωτερικά Ιατρεία προβλέπει:

  • Κατά την προσέλευσή σας σε προγραμματισμένο ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν. Ζακύνθου θα πρέπει να έχετε το βιβλιάριο ασθενείας και πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις εάν υπάρχουν.
  • Όταν εισέλθετε στο χώρο θα πρέπει να πάρετε αριθμό προτεραιότητας εξυπηρέτησης από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων.
  • Aνάλογα με το ασφαλιστικό σας ταμείο τακτοποιείτε οικονομικά τις παρακλινικές εξετάσεις που ενδεχομένως θα πραγματοποιηθούν.
  • Παραλαμβάνετε το σχετικό παραπεμπτικό και κατευθύνεστε στους χώρους αναμονής ανάλογα με το ιατρείο ή την εξέταση που θα κάνετε.
  • Παραδίδετε το παραπεμπτικό ή την απόδειξη πληρωμής στη συντονίστρια νοσηλεύτρια του σταθμού που βρίσκεται το ιατρείο όπου και αναμένετε να σας καλέσει για εξέταση.