Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Όροι Χρήσης

Ο Διαδικτυακός αυτός τόπος (site) περιέχει στοιχεία για το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, αλλά την ευρύτερη ενημέρωση πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την δομή και λειτουργία του Νοσοκομείου αυτού. Το υλικό αυτό ανήκει στο Γ.Ν.Ζ “Ο Άγιος Διονύσιος”, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες του site, εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή προέλευσής του.
Παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του εν’ λόγω διαδικτυακού τόπου να είναι ακριβές και πάντοτε ενημερωμένο σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις, το Γ.Ν.Ζ “Ο Άγιος Διονύσιος”, δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχουν οι ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου αυτού. Επίσης, το Γ.Ν.Ζ “Ο Άγιος Διονύσιος”, ουδεμία νομική ευθύνη έχει για τυχόν απώλειες ή ζημίες (άμεσες ή έμεσες) που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο αυτό ή από την χρήση των πληροφοριών σε αυτές τις ιστοσελίδες. Επίσης, το Γ.Ν.Ζ “Ο Άγιος Διονύσιος”, δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους δύναται να οδηγηθεί ο επισκέπτης του site αυτού, ακολουθώντας συνδέσμους (links) που περιέχονται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ν.Ζ “Ο Άγιος Διονύσιος”, Ο επισκέπτης του διαδικτυακού αυτού τόπου, οφείλει να συμμορφώνεται με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χωρίς να προκαλεί προβλήματα στο site αυτό ή σε τρίτους.
Η επίσκεψη στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου www.zante-hospital.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων από τον χρήστη-επισκέπτη.