Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διαδικασία Εισαγωγής – Εισιτήριο

Η διαπίστωση ανάγκης για εισαγωγή στο Νοσοκομείο Ζακύνθου γίνεται με γνωμάτευση είτε από ιατρό του Νοσοκομείου (προγραμματισμένη εισαγωγή), είτε από εφημερεύοντα ιατρό στα Επείγοντα Περιστατικά (επείγουσα εισαγωγή).

Επείγουσα Εισαγωγή: Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο εξετάζεται καταρχήν από εφημερεύοντα γιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, εκδίδεται από τον γιατρό Επείγον Εισιτήριο με το οποίο γίνεται η εισαγωγή του από το Γραφείο Κίνησης.

Προγραμματισμένη Εισαγωγή: Το εισιτήριο για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Εξωτερικά Ιατρεία.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν:

  • το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
  • το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα
  • θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ και το  ΑΦΜ  τους καθώς και την ΔΟΥ που υπάγονται.

Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων Ασθενών από τους οικείους του ασθενή.