Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ανθρώπινο Δυναμικό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατηγορία Εργαζομένου Προβλεπόμενες Οργανικές Θέσεις Υπηρετούντες σε Οργανικές Θέσεις Κενές Οργανικές
Π.Ε 2 0 2
Τ.Ε. 5 3 2
Δ.Ε. 11 7 4
Σύνολο 18 10 8

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατηγορία Εργαζομένου Προβλεπόμενες Οργανικές Θέσεις Υπηρετούντες σε Οργανικές Θέσεις Κενές Οργανικές
Διευθυντές (Συντονιστές) 0 8 0
Διευθυντές 0 6 0
Επιμελητές Α 0 8 0
Επιμελητές Β 0 14 0
Εξειδικευόμενοι 25 9 0
Σύνολο 25 45 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατηγορία Εργαζομένου Προβλεπόμενες Οργανικές Θέσεις Υπηρετούντες σε Οργανικές Θέσεις Κενές Οργανικές
Π.Ε. 1 1 0
Σύνολο 1 1 0

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατηγορία Εργαζομένου Προβλεπόμενες Οργανικές Θέσεις Υπηρετούντες σε Οργανικές Θέσεις Κενές Οργανικές
Π.Ε. 7 3 4
Τ.Ε. 76 41 35
Δ.Ε. 85 42 43
Υ.Ε. 32 16 16
Σύνολο 200 102 98

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατηγορία Εργαζομένου Προβλεπόμενες Οργανικές Θέσεις Υπηρετούντες σε Οργανικές Θέσεις Κενές Οργανικές
Τ.Ε. 20 5 15
Δ.Ε. 21 8 13
Σύνολο 41 13 28

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατηγορία Εργαζομένου Προβλεπόμενες Οργανικές Θέσεις Υπηρετούντες σε Οργανικές Θέσεις Κενές Οργανικές
Τ.Ε. 1 1 0
Δ.Ε. 9 4 5
Σύνολο 10 5 5

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατηγορία Εργαζομένου Προβλεπόμενες Οργανικές Θέσεις Υπηρετούντες σε Οργανικές Θέσεις Κενές Οργανικές
Δ.Ε. 6 2 4
Υ.Ε. 23 10 13
Σύνολο 29 12 17

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Προσωπικό Πλήθος
Επικουρικό Ιατρικό Προσωπικό 3
Υπηρετούντες Αγροτικοί Ιατροί (Ορισμένου Χρόνου) 0
Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό 4
Σύνολο 7