Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Γενικές πληροφορίες

Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών πρόληψης και διάγνωσης των πολιτών. Παράλληλα, όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να απαιτηθούν γίνονται στα άρτια εξοπλισμένα διαγνωστικά εργαστήρια του Νοσοκομείου μας.

Τοποθεσία
Το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων λειτουργεί στο ισόγειο του Νοσοκομείου και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από ανεξάρτητη είσοδο.

Ραντεβού
Τα τηλεφωνικά ραντεβού Μικροβιολογικών ή Ακτινολογικών εξετάσεων προγραμματίζονται όλες τις εργάσιμες μέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή 13:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 2695360541

Παρακλινικές Εξετάσεις
Στο Νοσοκομείο εκτελούνται καθημερινά παρακλινικές εξετάσεις για το κοινό. Ο αριθμός των εξετάσεων που εκτελούνται καθημερινά είναι συγκεκριμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ. Επικοινωνίας-Ραντεβού 2695360541
Ώρες Επικοινωνίας για Ραντεβού Καθημερινά, 13:00-14:30
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/tei
Τοποθεσία Ισόγειο
1. Τ.Ε.Ι. Παθολογικού Τομέα
Υπεύθυνοι
Παθολογικό Λειτουργούν με τους υπηρετούντες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων
Καρδιολογικό
Πνευμονολογικό
Νεφρολογικό
Δερματολογικό Δημήτριος Σεμιτέκος Ιωάννης (επιμελητής)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Παθολογικό 2695360545
Καρδιολογικό 2695360547
Πνευμονολογικό 2695360749
Νεφρολογικό
Νευρολογικό 2695360533
Δερματολογικό 2695360543
2. Τ.Ε.Ι. Χειρουργικού Τομέα
Υπεύθυνοι
Χειρουργικό Λειτουργούν με τους υπηρετούντες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων
Μαιευτικό-Γυναικολογικό
Ορθοπεδικό
Ω.Ρ.Λ.
Δρ. Μπανάγος Ιωάννης (Επιμελητής Β’)
Οδοντιατρικό Δρ. Αρβανιτάκη-Μπουρνέλη Κωνσταντίνα (Ιατρός ΠΕΔΥ)
Ουρολογικό Δρ. Σταυρίδης Μιχαήλ (Επιμελητής Β’)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Χειρουργικό 2695360550
Μαιευτικό-Γυναικολογικό 2695360540
Ορθοπεδικό 2695360751
Ω.Ρ.Λ. 2695360552
Οδοντιατρικό 2695360549
Ουρολογικό 2695360539