Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Παραμονή στο Νοσοκομείο

Κατά την παραμονή σας στο Νοσοκομείο οι υπεύθυνοι του Τμήματος ή της Μονάδας νοσηλείας είναι πάντα πρόθυμοι να ακούσουν το αίτημα σας και να δεχτούν τις όποιες υποδείξεις σας. Για το δικό σας καλό όμως να ακολουθείτε τις συμβουλές που σας δίνει. Για τη γρήγορη θεραπεία σας ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του γιατρού σας.

Παρακαλείστε κατά την διάρκεια της Νοσηλείας σας:

  • Μην καταναλώνετε τρόφιμα και μη λαμβάνετε φάρμακα που δεν έχουν καθοριστεί για τη θεραπεία σας από το γιατρό σας.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας είδη και αντικείμενα για να νιώθετε πιο άνετα, αλλά πάντα μέσα στα όρια που επιτρέπονται από το Τμήμα ή τη Μονάδα.
  • Τα υλικά μέσα που έχετε στην διάθεση σας για όσο διάστημα νοσηλεύεστε, στοιχίζουν ακριβά. Οφείλεται να τα προσέχετε διότι όποια βλάβη παρουσιάσουν απαιτεί χρόνο και χρήμα που μπορεί να αποβεί μοιραία στην εξέλιξη της υγείας άλλων συνανθρώπων μας.
  • Το κάπνισμα μέσα στο Νοσοκομείο απαγορεύεται και τιμωρείται από το Νόμο.
  • Για δυσκολίες που δεν ξεπερνιούνται μπορείτε να ζητήσετε την Κοινωνική Λειτουργό ή έναν από τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης. Καμία πληροφορία για την κατάσταση της υγείας σας δεν δίνεται σε κανέναν χωρίς τη συγκατάθεση σας.
  • Κατά την έξοδο σας από το Νοσοκομείο αν είναι απαραίτητο θα σας δοθούν σαφείς οδηγίες για το είδος και το χρόνο θεραπείας στο σπίτι σας.
  • Μπορείτε να εγκαταλείψετε το Νοσοκομείο με σύμφωνη γνώμη του γιατρού σας ή με προσωπική σας ευθύνη. Το Νοσοκομείο σέβεται την ελευθερία σας και τις αποφάσεις σας. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να υπογράψετε ένα αποδεικτικό έγγραφο ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη των πράξεων σας.