Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Δύναμη Κλινών

Η συνολική οργανική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε εκατόν εξήντα (160) οργανικές κλίνες.
Είναι αναπτυγμένες εκατόν σαράντα δύο (142) κλίνες ως κάτωθι:

Παθολογικός Τομέας
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

(δυναμικότητας 86 κλινών)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ
COVID-19 ΤΜΗΜΑ 19
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ- ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 16
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 23
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ -ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ 12
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 8
ΣΥΝΟΛΟ 78

 

Χειρουργικός Τομέας
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

(δυναμικότητας 63 κλινών)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 10
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 10
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 21
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 12
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 5
ΣΥΝΟΛΟ 58

 

Τομέας Ψυχικής Υγείας
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(δυναμικότητας 6 κλινών )

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ 0
Διατομεακά Τμήματα
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

(δυναμικότητας 6 κλινών )

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 4
ΣΥΝΟΛΟ 6