Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Δύναμη Κλινών

Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε εκατόν εξήντα (160) οργανικές κλίνες.

Παθολογικός Τομέας
Κλινική/Μονάδα Αριθμός Οργανικών Κλινών Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών
Καρδιολογική 16
Παιδιατρική 12
Παθολογική 31
Σύνολο 86 59

 

Χειρουργικός Τομέας
Κλινική/Μονάδα Αριθμός Οργανικών Κλινών Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών
Μαιευτική 10
Χειρουργική 21
Ορθοπαιδική 10
Σύνολο 63 41

 

Μονάδα Τεχνικού Νεφρού
Αριθμός Οργανικών Εδρών Αριθμός Ανεπτυγμένων Εδρών
12 12
Τομέας Ψυχικής Υγείας
Αριθμός Οργανικών Κλινών Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών
6
 
Διατομεακά Τμήματα
Κλινική/Μονάδα Αριθμός Οργανικών Κλινών Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 4 4
Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας 1 1
Σύνολο 5 5

Σύνολο Ανεπτυγμένων Κλινών: 105 κλίνες