Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ιστορία

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ».

Από το 1953 έως το 2014.

 • Το Γ.Ν.Ζ. ιδρύθηκε με το Β.Δ. 4-2-1953 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 245/Α/7-9-1953 και είναι Ν.Π.Δ.Δ..
 • Ο οργανισμός του Γ.Ν.Ζ. δυναμικότητας 60 κλινών, καταρτίστηκε ένα χρόνο αργότερα με το Β.Δ.19-6-1954 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/30-6-1954.
 • Το 1983 εντάχθηκε στο ΕΣΥ (Ν. 1397/1983 ΦΕΚ. 143/7-10-2013).
 • Το 1986 με την υπ’ αριθμ. Α3β/14145/8-8-1986 (ΦΕΚ. 636/30-9-1986) χαρακτηρίστηκε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
 • Το 1997 συστάθηκε η Μ.Τ.Ν. με την υπ’ αριθμ. Υ4α12124/96 Υ.Α. (ΦΕΚ 625/Β/97).
 • Το 1998 με την υπ’ αριθμ. Υ4α/11357/97 Υ.Α. (ΦΕΚ 366/Β/98) μετονομάστηκε σε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ».
 • Η διάκριση σε ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ καταργήθηκε με το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ. 37/2-3-2001)
 • Ακολούθησε μια σειρά τροποποιήσεων και συμπληρώσεων του οργανισμού, μέχρι που οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων ανήλθαν συνολικά στις 229 και στις 37 οι θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ., ενώ για τις ανάγκες περίθαλψης του πληθυσμού αναπτύχθηκαν 123 κλίνες.
 • Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Δ.Υ.Πε. Ιονίων Νήσων και της Διοίκησης του

Νοσοκομείου, που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2005,  επετεύχθη το 2007 η αναμόρφωση του οργανισμού του Γ.Ν.Ζακύνθου , προκειμένου να καλύψει την δυσαναλογία του υφιστάμενου οργανισμού με τις ανεπτυγμένες κλίνες στο υπάρχον νοσοκομείο και  παράλληλα να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του ήδη κατασκευαζόμενου νέου κτιρίου  Γ.Ν. Ζακύνθου δυναμικότητος 160 κλινών.

 • Ο νέος οργανισμός του Γ.Ν.Ζ. (υπ’ αριθμ.Υ4α/93048/07 Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1839/12-9-2007) δυναμικότητας 160 κλινών προέβλεπε 363 οργανικές θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και 71 θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ.  με 20 νέες ειδικότητες.

Συγκεκριμένα:

Οι θέσεις  Νοσηλευτικού αυξήθηκαν κατά 77.

 

Οι θέσεις  προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων  κατά 57.

 

Οι θέσεις  ιατρών Ε.Σ.Υ.  κατά 34.

 

 

 • Το 2010 με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.30241/15-3-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 339/30-3-2010), προστέθηκαν στον οργανισμό 7 θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικοτήτων καρδιολογίας, ακτινοδιαγνωστικής, νευρολογίας, ορθοπαιδικής, αναισθησιολογίας, Ω.Ρ.Λ. και ιατρικές ειδικότητες για τη Μ.Ε.Θ. Σύνολο 78.
 • Το έτος 2011 με την υπ’ αριθμ. Υ4αοικ.84627/25-7-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1681/28-7-2011), τροποποιήθηκε ο Οργανισμός του Γ.Ν.Ζ. ως προς τις κλίνες οι οποίες μειώθηκαν σε 150.
 • Με την με την υπ’ αριθμ. Υ4α 6427/30-11-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 3129/30-12-2011), καταργήθηκαν αυτοδίκαια 33 κενές οργανικές θέσεις της Διοικητικής Υπηρεσίας.
 • Το έτος 2012, με την υπ’ αριθμ. Υ4α/134306/11 Υ.Α. (ΦΕΚ 1159/10-4- 2012), τροποποιήθηκε πάλι ο Οργανισμός του Γ.Ν.Ζ., οι κλίνες αυξήθηκαν σε 160, οι θέσεις Διοικητικού κλάδου μειώθηκαν περαιτέρω, καταργήθηκαν και συγχωνεύτηκαν τμήματα.
 • Ακολούθησε διόρθωση του οργανισμού ως προς τις θέσεις με την υπ’ αριθμ. Υ4α/84535 Υ.Α. (ΦΕΚ 89/21-1- 2013)

Σήμερα ο ισχύων οργανισμός προβλέπει 308 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και 65 θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Το Γ.Ν.Ζ. έχει αναγνωριστεί ως κατάλληλο για ειδίκευση ιατρών στις παρακάτω ειδικότητες για ένα έτος:

 • Για την ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ & την ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ είχαν συσταθεί 3 θέσεις με την υπ’ αριθμ. Α3β/οικ.9952/86 Υ.Α (ΦΕΚ. 369/4-6-1986) για κάθε ειδικότητα  και  συστάθηκαν 2 επιπλέον με την υπ’ αριθμ. Υ4α/89909/07 Υ.Α.  (ΦΕΚ 1775/5-9-2007) αντίστοιχα.
 • Για την ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ είχε συσταθεί 1 θέση με την υπ’ αριθμ. Α3β/6036/90 (ΦΕΚ 267/10-4-1990) Υ.Α. & συστάθηκαν επιπλέον  2 θέσεις με τις υπ’ αριθμ.  Υ4α/89909/07 (ΦΕΚ1775/5-9-2007) & Υ4α/81062/10 (ΦΕΚ 1109/22-7-2010).
 • Για την ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ είχε συσταθεί 1 θέση με την υπ’ αριθμ. Α3β/8217/89 (ΦΕΚ 377/22-5-1989) Υ.Α. & συστάθηκε 1 επιπλέον θέση με την υπ’ αριθμ. Υ4α/13831/08/08 Υ.Α. (ΦΕΚ 926/20-5-2008)
 • Για την ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ είχαν συσταθεί 2 θέσεις με την υπ’ αριθμ. Υ4α/13227/01 Γ.Π./03 Υ.Α (ΦΕΚ. 524/5-5-2003) & συστάθηκαν επιπλέον  2 θέσεις με τις υπ’ αριθμ.  Υ4α/89909/07 (ΦΕΚ1775/5-9-2007) & Υ4α/81062/10 (ΦΕΚ 1109/22-7-2010).
 • Για την ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ είχαν συσταθεί 2 θέσεις με την υπ’ αριθμ. Υ4α/89909/07 Υ.Α (ΦΕΚ. 1775/5-9-2007) & συστάθηκαν επιπλέον  2 θέσεις με τις υπ’ αριθμ.  Υ4α/13831/08/08 (ΦΕΚ 926/20-5-2008) & Υ4α/81062/10 (ΦΕΚ 1109/22-7-2010).
 • Αρχικά το Παιδιατρικό τμήμα είχε αναγνωριστεί κατάλληλο για εκπαίδευση ειδικευομένων χρονικής διάρκειας 6 μηνών η οποία αυξήθηκε κατά 6 μήνες ακόμα ήτοι 1 έτος.
 • Τέλος το Γ.Ν.Ζ. κρίθηκε κατάλληλο για χορήγηση πλήρους ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και συστάθηκαν 2 θέσεις με τις υπ’ αριθμ. Υ4α/136438/06 Υ.Α. (ΦΕΚ 307/14-3-2006) & Υ4α/ 89909/07 Υ.Α. (ΦΕΚ 1775/5-9-2007).

Το γενικό σύνολο των θέσεων ειδικευομένων ιατρών είναι 25.

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ζ.

Παράλληλα με την εξέλιξη του Νοσοκομείου αναπτύχθηκαν και οι αποκεντρωμένες μονάδες του ήτοι:

 • Το Κ.Υ. Κατασταρίου Ν. Ζακύνθου, που συστάθηκε με την υπ’ αρίθμ.Υ3β/οικ.6438/ 13-09-1993 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 733Β/21-09-1993), ως αποκεντρωμένη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Δ/νσης Υγείας της Νομαρχίας Ζακύνθου, η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρίθμ.Υ3α/Γ.Π.34643/01 Υ.Α (Φ.Ε.Κ.719Β/13-06-2002) και χαρακτηρίστηκε οργανική αποκεντρωμένη μονάδα του Γ.Ν.Ζ.

Με την ίδια απόφαση τα Περιφερειακά Ιατρεία Παντοκράτορα , Μαχαιράδου, Βολιμών και Καλλιπάδου υπήχθησαν στην αρμοδιότητα του Κ.Υ. Κατασταρίου ως αποκεντρωμένες μονάδες του.

Με την υπ’ αρίθμ. Υ3α/Γ.Π.124763/ 19-12-2003 Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.1967Β/31-12-2003, συντελέστηκε η μεταφορά και συγχώνευση του ιατροκοινωνικού Κέντρου Ζακύνθου (ΠΙΚΠΑ) στο Κ.Υ. Κατασταρίου και εντάχθηκαν στον οργανισμό του Κ.Υ. 5 θέσεις.

 

Η στελέχωση του Κ.Υ. Κατασταρίου είναι η κάτωθι:

Θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.: 6 θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. 2 θέσεις Ακτινοδιαγνωστικής. 2 θέσεις Παιδιατρικής. 1 θέση Μικροβιολογίας. 1 θέση Οδοντιατρικής.

ΣΥΝΟΛΟ 12 ΘΕΣΕΙΣ.

ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου:4 θέσεις.

Λοιπές ειδικότητες:2 θέσεις  ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας. 5 ΤΕ Νοσηλευτικής. 7 ΤΕ Μαιευτικής. 11 ΔΕ. Αδ. Νοσοκόμων.1 ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. 1 ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων.1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτών.1 ΔΕ βοηθ.Ιατρ.& βιολ.εργαστηρίων.1 ΔΕ Χειριστών ιατρ.συσκευών.1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. 2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 2 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.1 ΔΕ Συντηρητών κτιρίων. 6 ΔΕ Πληρωμ. Ασθενοφόρων.2 θέσεις ΥΕ Επιμελητών. 3 ΥΕ Καθαριστριών.

Με την με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 6427/30-11-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 3129/30-12-2011), καταργήθηκαν αυτοδίκαια 10 κενές οργανικές θέσεις.

ΣΥΝΟΛΟ 37 ΘΕΣΕΙΣ

Για τη στέγασή του παραχωρήθηκε από τον τότε Δήμο Αλυκών το κτίριο που στεγάζεται σήμερα (στην Καλλιθέα Ζακύνθου).

Οι κτιριακές παρεμβάσεις που έγιναν στο Κ.Υ. ανήλθαν στα 130.000 € από επιχορήγηση του Υ.Υ.Κ.Α., ο αρχικός ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός με προϋπολογισμό 87.521 € και 14.215 € αντίστοιχα, εξασφαλίστηκε από την ένταξη στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων στις 14-03-2003, όπου και ολοκληρώθηκε.

Επίσης έγινε προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού (Ακτινολογικό Μηχάνημα, Εμφανιστήριο, υπερηχοτομογράφος, κλίβανος, μόνιτορ κ.λ.π.) προϋπολογισμού 216.400 € που εντάχθηκε στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων στις 12-07-2005.

Το Κ.Υ.  έκανε σταδιακή έναρξη λειτουργίας από τις 13-09-2004.

 

 Π.Π.Ι.  Βολιμών

Με την υπ’ αρίθμ.Υ3α/Γ.Π.56941/07-07-2006  Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1054/3-8-2006 τ. Β’) το Π.Ι. Βολιμών χαρακτηρίστηκε ως Π.Π.Ι. Βολιμών, και με την υπ’ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.57792/5-09-2007  Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1840/12-9-2007 τ. Β’)  συμπληρώθηκε ο οργανισμός του, στον οποίο περιλαμβάνονται συνολικά 11 θέσεις ήτοι:

2 θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ .

1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής.

2 θέσεις ΔΕ. Αδ. Νοσοκόμων.

1 θέση  ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

1 θέση  ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων.

1 θέση  ΔΕ Πληρωμ. Ασθενοφόρων

3 θέσεις ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου.

Για τη στέγασή του παραχωρήθηκε από το Δήμο Ελατίων στην Δ.Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων οικόπεδο εκτάσεως 1.866 τ.μ. στον οικισμό του Δ.Δ. Βολιμών του Δήμου Ελατίων Ν. Ζακύνθου , για ανέγερση του Π.Π.Ι.  , με το υπ’ αρίθμ. 5160/07-03-2006 συμβόλαιο.

Στις 20-03-2006 κατατέθηκε από τη Δ.Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων Τεχνικό Δελτίο και φάκελος για την ένταξη και χρηματοδότηση έργου που περιελάμβανε την κατασκευή κτιρίου, την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1.042.279,75  €  για το νέο Π.Π.Ι.

Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Κωδικός  Ο.Π.Σ. : 111559)   και υλοποιήθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Το Π.Π.Ι. Βολιμών εγκαινιάστηκε την  26 Σεπτεμβρίου 2009.

 

 

Π.Π.Ι.  Παντοκράτορα

 Με την υπ’ αρίθμ.Υ3α/Γ.Π.104593/06/16-8-2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1712/28-8-2007 τ. Β’) το Π.Ι. Παντοκράτορα χαρακτηρίστηκε ως Π.Π.Ι. Παντοκράτορα και καταρτίστηκε ο οργανισμός του, στον οποίο περιλαμβάνονται:

 • 2 θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ .
 • 2 θέσεις ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου.
 • Λοιπές ειδικότητες: 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής.2 θέσεις ΔΕ. Αδ. Νοσοκόμων.

1 θέση  ΔΕ Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών εργαστηρίων. 1 θέση  ΔΕ Χειριστών-εμφανιστών.

Π.Ι.  Αγ. Λέοντα

Με την υπ’ αρίθμ.Υ3α/Γ.Π.75241/07-12-2004  Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1878/20-12-2004) εγκρίθηκε η σύσταση του Π.Ι. Αγίου Λέοντα, με μια θέση ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου.

Το Ιατρείο άρχισε τη λειτουργία του από 07-06-2005 σε οίκημα που παραχώρησε στη Δ.Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων ο Δήμος Αρτεμισίων.

Στις 22-03-2005 κατατέθηκε από τη Δ.Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων Τεχνικό Δελτίο και ολοκληρωμένος φάκελος με όλα τα συνοδευτικά έργα της πράξης για την ένταξη και χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου , που περιλαμβάνει βελτιώσεις κτιριακών υποδομών και την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού , συνολικού προϋπολογισμού 71.200,00  €  .

Ακολούθως με την υπ’ αρίθμ.1533/12-07-2005 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περ. Ιονίων Νήσων , το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων (Κωδ. Ο.Π.Σ. 92225).

Η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου υπεγράφη στις 20-07-2006 και με χρόνο υλοποίησης 90 ημέρες.

 Π.Ι.  Πλάνου

Με την υπ’ αρίθμ.Υ3α/Γ.Π.101020/07/27-5-2008   Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1056/6-6-2008) εγκρίθηκε η σύσταση του Π.Ι. Πλάνου, που λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κ.Υ. Κατασταρίου.

Με την υπ’ αρίθμ.Υ10γ/ΟΙΚ.68974/29-06-2005 απόφαση του Υφυπουργού Υ.Υ. κ΄ Κ.Α. εγκρίθηκε μια θέση ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου και  η τοποθέτηση Ιατρού Υ.Υ.Υ. για τις ανάγκες του Ιατρείου Πλάνου

Το Ιατρείο άρχισε τη λειτουργία του από 07-11-2005 σε οίκημα που παραχώρησε στη Δ.Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων ο Δήμος Αρκαδίων.

 

Π.Ι.  Αργασίου

Με την υπ’ αρίθμ.Υ3α/Γ.Π.101020/07/27-5-2008   Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1056/6-6-2008) εγκρίθηκε η σύσταση του Π.Ι. Αργασίου, που λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κ.Υ. Κατασταρίου.

Με την υπ’ αρίθμ.Υ10γ/ΟΙΚ.60604/09-06-2005 απόφαση του Υφυπουργού Υ.Υ. κ΄ Κ.Α. εγκρίθηκε  μια θέση ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου και η τοποθέτηση Ιατρού Υ.Υ.Υ. για τις ανάγκες του Ιατρείου Αργασίου.

Το Ιατρείο άρχισε τη λειτουργία του από 27-03-2006 σε οίκημα που παραχώρησε στη Δ.Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων ο Δήμος Ζακυνθίων.

Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Αερολιμένα.

Με την υπ’ αρίθμ.Υ3α/Γ.Π.899072007   Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.819/24-5-2007) εγκρίθηκε η σύσταση του Ε.Π.Ι. Αερολιμένα, που λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Γ.Ν. Ζακύνθου, με μια θέση ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου.

 

Με το Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-2-2014), τα Κέντρα Υγείας της Χώρας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) μεταφέρθηκαν  και εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή των οικείων Δ.Υ.Πε. ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους.

 

ΤΟ Γ.Ν.Ζ. ΣΗΜΕΡΑ

Από τον Μάιο του 2012 το νοσοκομείο μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί σε νέο σύγχρονο κτίριο 15.000 τ.μ., πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με 160 οργανικές κλίνες εκ των οποίων αναπτυγμένες είναι οι 118.