Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια γαντιών χειρουργικών & εξεταστικών

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ(CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια») (KAE 942901Ν){Πιθανή ποσότητα: 26.000 Ζεύγη 630.000Τεμ.}Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 29.973,455 € προ ΦΠΑ ή 33.870,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%,, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση όπως…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Γ.Ν.Ζ. από δύο (2) άτομα (CPV:79713000-5,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ) Πιθανής προυπ δαπανης 30.000€ προ ΦΠΑ ή 37.200€ συμπ ΦΠΑ για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση όπως έχει…