Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια γαντιών χειρουργικών & εξεταστικών

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ(CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια») (KAE 942901Ν){Πιθανή ποσότητα: 26.000 Ζεύγη 630.000Τεμ.}Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 29.973,455 € προ ΦΠΑ ή 33.870,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%,, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση όπως…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Γ.Ν.Ζ. από δύο (2) άτομα (CPV:79713000-5,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ) Πιθανής προυπ δαπανης 30.000€ προ ΦΠΑ ή 37.200€ συμπ ΦΠΑ για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση όπως έχει…

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (CPV 30121100-4) (KAE 9749)

Στη Διαυγεια με ΑΔΑ:  “75Ψ24690ΒΞ-ΞΘΧ” εχει αναρτηθεί: “Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση  ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ για την οριστικοποίηση των Τεχνικών  Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  (CPV 30121100-4) (KAE 9749)”