Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (CPV 30121100-4) (KAE 9749)

Στη Διαυγεια με ΑΔΑ:  “75Ψ24690ΒΞ-ΞΘΧ” εχει αναρτηθεί: “Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση  ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ για την οριστικοποίηση των Τεχνικών  Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  (CPV 30121100-4) (KAE 9749)”  

Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης οριστικοποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,που πρόκειται να διενεργήσει το Νοσοκομείο μας, για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Δείτε το αρχείο: 17-10-2016-prosklisi-diabouleysis-photocopier

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΩΠΖ94690ΒΞ-171  εχει αναρτηθεί “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους”

Προκήρυξη θέσης ειδικευομένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Στη Διάυγεια έχει αναρτηθεί προκήρυξη θέσης ειδικευομένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9B7%CE%A34690%CE%92%CE%9E-%CE%A478