Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια : «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Α/Α: 1-13) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την  διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια : «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  1). ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ BIPAP ST με σύστημα διασφάλισης όγκου (CPV 33157400-9 «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ») (ΚΑΕ 934901Ν). 2). ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  (CPV 33157400-9 «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ») (ΚΑΕ 934901Ν). 3). ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ME MONITOP ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ   (CPV 33182100-0) «ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ») (ΚΑΕ 934901Ν). 4). ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ & ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ )   (CPV 33195000-3 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ») (ΚΑΕ 934901Ν). 5). ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ (CPV 33172100-7 «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ») (ΚΑΕ 934901Ν.). 6). ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ (CPV 33172100-7 «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ») (ΚΑΕ 934901Ν). 7). ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΓΚΟΥ – ΟΡΟΥ ) (CPV 33194000-6, «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ») (ΚΑΕ 934901Ν). 8). ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ (ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑΣ) (CPV 33194000-6 «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ») (ΚΑΕ 934901Ν.).  9). ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ )(CPV 33123230-9 «ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ») (ΚΑΕ 934901Ν). 10). ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (CPV 38434540-3 , «Βιοϊατρικός  Εξοπλισμός ») (ΚΑΕ 934901Ν).  11). ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ  ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΦΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ( ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ BIS 4 ΚΑΝΑΛΙΑ ) (CPV 33171000-9 « ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ») (ΚΑΕ 934901Ν). 12). ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΚΑΕ 934901Ν).13). ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV 42992000-6  «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ») (ΚΑΕ 934901Ν). στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2»  ,  για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΦΠ54690ΒΞ-6ΤΡ  } …