Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Επαναληπτική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γαλακτοκομικά προϊόντα).

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γαλακτοκομικά προϊόντα) (CPV 15500000-3) (KAE 1511). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 19.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% {Πιθανής ποσότητας: 16.740 τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6Τ174690ΒΞ-ΗΞΜ} …