Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών  (CPV 33170000-2, Αναισθησία και ανάνηψη) (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης  64.281,60 € συμπ. ΦΠΑ 24%  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα  14.105…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.  {CPV 33181520-3 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ»} (ΚΑΕ 1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 31.484,62 € συμπερ. Φ.Π.Α.  13 % {Πιθανή ποσότητα:  14.470 τεμ.},  για κάλυψη αναγκών περίπου …

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ  ΜΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ (CPV18130000-9, Ειδικός ρουχισμός εργασίας) (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης  71.724,52 € συμπ. ΦΠΑ 24%  {Πιθανή ποσότητα   82.916 τεμ.}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 79211000-6 «Λογιστικές υπηρεσίες») (ΚΑΕ 0439) Προϋπ. δαπάνης  17.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α 24%,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την …

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV  33141126-9) (ΚΑΕ  1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 8.280,00 € συμπ. ΦΠΑ 13 %, {Πιθανή ποσότητα : 14.864 τεμάχια}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8)  (KAE 1351) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  8.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 % {Πιθανή ποσότητα: 1.133,60 λίτρα}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  (CPV 33141620-2,  «ιατρικοί εξοπλισμοί»)  (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  59.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, {πιθανή ποσότητα: 4.361 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33192000-2, Ιατρικές προμήθειες) (KAE 1311), {πιθανή ποσότητα: 124.898 τεμάχια},   πιθανής προϋπολ. δαπάνης 28.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 %, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Επαναληπτικού (δις) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού (δις)  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV 33141200-2, «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ») (KAE 1311).  Πιθανής προϋπ. δαπάνης 8.226,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, {Πιθανή ποσότητα: 188 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων  στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας  (CPV 55521200-0) (ΚΑΕ 0439) προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για…