Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (16/2023), για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (16/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,για τις ανάγκες  της Μ.Τ.Ν. του  Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) περίπου έτος.Προϋπολογισθείσα δαπάνη  : 115.000,00…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (15/2023), για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (15/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την ανάθεση του έργου:  «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ .…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί την εταιρεία ΛΥΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. για Κατάθεση Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ζ.».  Ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης: 22.320,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής: Α)…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 13/2023, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και αναλωσίμων, για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα (1) περίπου έτος.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,(13/2023)  κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και αναλωσίμων,  για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν.Ζ., για…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (12/2023), για την προμήθεια: « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (12/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια  : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Πιθανή προϋπολογισθείσης δαπάνης : 85.000,00 € (συμπερ.…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (11/2023), για την προμήθεια: «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια  «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503» (CPV 32354100-0 ) (KAE 1741) για κάλυψη…

Διενέργεια Επαναληπτικής Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτική   Πρόσκληση  Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349)στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥστο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (10/2023), για την προμήθεια: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (8/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια :  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»(CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311)για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ., για ένα περίπου (1) έτος.…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV 90524100-7,   90524400-0,  90524000-6) ,  (KAE 0846). Προϋπ. δαπάνης 120.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανής ποσότητας:  28.590 κιλά, για κάλυψη…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (8/2023), για την προμήθεια: « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (8/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια : « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή}…