Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Γ.Ν.Ζ. από δύο (2) άτομα (CPV:79713000-5,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ) Πιθανής προυπ δαπανης 30.000€ προ ΦΠΑ ή 37.200€ συμπ ΦΠΑ για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση όπως έχει…