Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Επαναληπτική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γαλακτοκομικά προϊόντα).

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γαλακτοκομικά προϊόντα) (CPV 15500000-3) (KAE 1511). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 19.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% {Πιθανής ποσότητας: 16.740 τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με…