Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Γ.Ν.Ζ. από δύο (2) άτομα
(CPV:79713000-5,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ )
Πιθανής προυπ δαπανης 30.000€ προ ΦΠΑ ή 37.200€ συμπ ΦΠΑ για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.

Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση όπως έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια κάνοντας κλικ παρακάτω :

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΠΡ4690ΒΞ-ΓΙΤ?inline=true