Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV 15811100-7,  Ψωμί) (KAE 1511). Προϋπ. δαπάνης  10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%,  {Πιθανή ποσότητα: 5.550  κιλά, 3.500 τεμ.},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  Μ.Ε.Θ. (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα)  (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  51.345,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%,  {πιθανή ποσότητα: 30.406 τεμ.}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης VOLUMAT FRESENIUS ιδιοκτησίας του Γ.Ν.Ζ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αναλωσίμων  Υλικών για Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης   VOLUMAT FRESENIUS ιδιοκτησίας του Γ.Ν.Ζ.  (CPV 33194100-7 , Συσκευές και όργανα έγχυσης) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  59.780,40 € συμπ. ΦΠΑ 24%…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού: « γαστροσκοπίου, κολονοσκοπίου και συστήματος ψηφιακού video-επεξεργαστή εικόνας »

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού  Εξοπλισμού:« γαστροσκοπίου, κολονοσκοπίου και συστήματος ψηφιακού video-επεξεργαστή εικόνας » (CPV 33168100-6 ) (ΚΑΕ 9749),  για κάλυψη…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων» (CPV 90524100-7) )  (ΚΑΕ 0846), {…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ (CPV 30197641-1, Θερμογραφικό χαρτί) (KAE 1719) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 8.545,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, {Πιθανή ποσότητα …. 1.802 τεμ.},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια του είδους: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια του είδους: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ (CPV 33631600-8, Αντισηπτικά και απολυμαντικά) (KAE 1381) Πιθανής Προϋπ. Δαπάνης 9.076,80 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% {Ποσότητα …2.400 λίτρα}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια   Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως (CPV 38434570-2, Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων) (KAE 1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την…