Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών  (CPV 33170000-2, Αναισθησία και ανάνηψη) (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης  64.281,60 € συμπ. ΦΠΑ 24%  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα  14.105…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.  {CPV 33181520-3 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ»} (ΚΑΕ 1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 31.484,62 € συμπερ. Φ.Π.Α.  13 % {Πιθανή ποσότητα:  14.470 τεμ.},  για κάλυψη αναγκών περίπου …

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ  ΜΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ (CPV18130000-9, Ειδικός ρουχισμός εργασίας) (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης  71.724,52 € συμπ. ΦΠΑ 24%  {Πιθανή ποσότητα   82.916 τεμ.}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…