Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2022), για την προμήθεια: «2.) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2022),  για την προμήθεια : « 2.) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, για τον μοριακό αναλυτή κλασσικής PCR (ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου)  με δυνατότητα έκδοσης αποτελέσματος σε…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Γραφικής Ύλης »

Διενέργεια πρόσκλησης κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης »  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης » (CPV 30192700-8)  ( CPV 30197643-5) (ΚΑΕ  1261) .Πιθανής προϋπολ. δαπάνης…

Διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (21/2022), για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (21/2022), για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», πιθανή ποσότητα 28.590 κιλά  (1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών  αποβλήτων, (2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων…