Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια πρόσκλησης κατάθεσης προσφοράς για την Ανάθεση του Έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών για Η/Υ.»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Ανάθεση του Έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών (CPV 72611000 ) (ΚΑΕ  0439) &  (CPV 30237000-9 ) (ΚΑΕ  1439) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης…