Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Γραφικής Ύλης »

Διενέργεια πρόσκλησης κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης »  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης » (CPV 30192700-8)  ( CPV 30197643-5) (ΚΑΕ  1261) .Πιθανής προϋπολ. δαπάνης…