Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 650.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανής ποσότητας:  338.541,67 € λίτρα, για κάλυψη αναγκών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια  Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας (CPV  38434580-5, Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις) (KAE  1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και των αναλωσίμων που…

Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια : «εξοπλισμού καθώς και για υπηρεσίες εγκατάστασης και προγραμματισμού για την αναβάθμιση του συστήματος BMS.», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την  διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια :  « εξοπλισμού καθώς και για υπηρεσίες εγκατάστασης και προγραμματισμού για…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας» (CPV  50421200-4) (KAE  0887). Προϋπ. δαπάνης 72.788,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.  για…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (3/2022), για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (3/2022), για την προμήθεια : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. »(CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311)για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος.ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 73.295,00 €  συμπερ. …

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (με παραχώρηση δεξαμενής)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ για ιατρική χρήση (KAE 1614) (CPV: 24111900-4, «Οξυγόνο»)   καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο…