Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 650.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανής ποσότητας:  338.541,67 € λίτρα, για κάλυψη αναγκών…