Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί την εταιρεία ΛΥΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. για Κατάθεση Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ζ.».  Ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης: 22.320,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής: Α)…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 13/2023, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και αναλωσίμων, για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα (1) περίπου έτος.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,(13/2023)  κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και αναλωσίμων,  για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν.Ζ., για…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (12/2023), για την προμήθεια: « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (12/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια  : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Πιθανή προϋπολογισθείσης δαπάνης : 85.000,00 € (συμπερ.…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (11/2023), για την προμήθεια: «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια  «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503» (CPV 32354100-0 ) (KAE 1741) για κάλυψη…