Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικής Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτική   Πρόσκληση  Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349)στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥστο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της…