Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 19640000-4, 33631600-8, 39224300-1, 39831600-2,33741300-9) (ΚΑΕ 9429). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 21.250,92 € συμπερ. ΦΠΑ 24% {πιθανή  ποσότητα:17.282 (κιλά, λίτρα, τεμ., ρολό, ζεύγη)}, για κάλυψη αναγκών…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 15.950,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα 311.300  τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ (CPV 33194000-6)  (ΚΑΕ 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 9.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, {Πιθανής ποσότητας 55.255 τεμ), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού «Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού «Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων» (CPV 33162200-5, 33169000-2, 33168100-6, 33168000-5) (KAE 1311) {ποσότητα: δύο (2) σετ}  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου. Πιθανής προϋπ. δαπάνης 25.000,00 € συμπ.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   (σεντόνια, μαξιλαροθήκες, μαξιλάρια) (CPV 39512100-5, 39512500-9, 39516120-9)  (KAE 1139).  Πιθανής προϋπ. δαπάνης 4.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  {Πιθανής ποσότητας 760 τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  (CPV 33141321-6, 33141324-7, 33141320-9) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 11.000,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανής ποσότητας 135.320 τεμ.),  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΩΝ   (CPV 33124131-2, 33698100-0, 24327000-2) (KAE 1359) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 34.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανής ποσότητας  69.383  Ταινίες, τεμ., test, συσκ , ml, lt,…