Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (CPV 33141640-8, «παροχέτευση») (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 3.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, {Πιθανή ποσότητα:  697 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–COV-2» RAPID TEST (COVID-19) και ΣΤΥΛΕΟΙ/KIT  (CPV 33141625-7, Εξοπλισμοί διάγνωσης) (KAE 1359) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  30.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 % {Πιθανή ποσότητα:…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503 (CPV  32354100-0)  (KAE 1741).   {Πιθανή ποσότητα: 335 συσκ. των 100  φύλ.} Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  62.530,00…