Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τριών (3) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τριών (3) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με υψηλή ένρινη ροη (HIGH FLOW oxygen therapy)(CPV 33157000-5 «Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής») (ΚΑΕ 9749). Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 13.640,00 € συμπερ. ΦΠΑ…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων και γ. Πρόφιλτρων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων    και γ. Πρόφιλτρων  (CPV  34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά») (KAE 1439) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  4.600,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%   {πιθανή…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας» (CPV 50421200-4) (ΚΑΕ 0887) 1. του αξονικού τομογράφου CT BRIGHTSPEED 2. του ακτινολογικού μηχανήματος PROTEUS XR/α Πιθανής προϋπ. δαπάνης 40.300,00…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο. (CPV 60161000-4  «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439)  Προϋπολ. δαπάνης  39.360,00 € συμπ. του ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ  (CPV 22900000-9) (ΚΑΕ 1719).  Πιθανής προϋπολ. δαπάνης   2.310,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα: 91  τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CPV 55521200-0) (ΚΑΕ 0439)  Προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη…