Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ  (CPV 90922000-6 «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων») (ΚΑΕ 0419) προϋπ. δαπάνης  2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού, χωρίς ανταλλακτικά

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού,  χωρίς ανταλλακτικά (CPV 50532000-3) (ΚΑΕ 0887), για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Το έργο περιλαμβάνει: την…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ (CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια») (KAE 1311). Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  12.030,75 € συμπ. ΦΠΑ 13% {Πιθανή ποσότητα: 216.700 (22.000 Ζεύγη + 194.700 Τεμ.)}, για…

Μετάθεση της ημερομηνίας ,Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού , για την προμήθεια «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά» ,για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, ενημερώνει  για την  μετάθεση της ημερομηνίας ,  διενέργειας  Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια : «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»  συγκεκριμένα των: GE τύπος Proteus XR/a (οριζόντια ακτινολογική…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)»   (CPV 33141613-0, ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ)   (KAE  1311).   Προϋπολ. δαπάνη  7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. {Πιθανή ποσότητα  2.000 τεμάχια}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) (ΚΑΕ 1511) {ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 03221000-6 & ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ CPV  03222000-3}. Πιθανής προϋπ. δαπάνης 22.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,…