Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση για διαβούλευση ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στον σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A1%CE%A434690%CE%92%CE%9E-%CE%A5%CE%93%CE%9C

έχει αναρτηθεί το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών ορθοπεδικών υλικών,  που τίθεται προς διαβούλευση