Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον παρακάτω σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9B%CE%9C74690%CE%92%CE%9E-%CE%95%CE%A1%CE%9B

έχει αναρτηθεί Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία