Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κατηγορίες: Κατεψυγμένα ψάρια, Κατεψυγμένα λαχανικά, Γαλακτοκομικά προϊόντα)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κατηγορίες:  Κατεψυγμένα ψάρια , Κατεψυγμένα λαχανικά,  Γαλακτοκομικά προϊόντα), προϋπ. δαπάνης   19.500,00 €  συμπ. ΦΠΑ 13%  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΘΚΣ4690ΒΞ-ΠΘΖ} …