Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ)  για κάλυψη αναγκών  περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  20.872,02 € συμπερ. ΦΠΑ 13%   , με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΒΜΗ4690ΒΞ-ΠΚΝ } …