Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού(5/2024), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ).

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με αριθμ. διακήρυξης 5/2024,  για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)  (KAE 1614) (CPV: 24111900-4, «Οξυγόνο»). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 154.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανής ποσότητας:  179.990,65 …

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2024), για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2024), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1 ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού (2/2024), Άνω των Ορίων για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»   προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού, Άνω των Ορίων, με αριθμ. διακήρυξης 2/2024, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV:  09134100-8) (ΚΑΕ:  1611). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 800.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανής…