Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εκτός Αναλυτών)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εκτός Αναλυτών) (KAE 1359) {CPV: 33696100-6}{Πιθανή ποσότητα: 3.825  CASS , FL, TEM,   TEST,  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ}. Προϋπ. δαπάνης   21.650,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,…

Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών ,για την προμήθεια Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού – διπλής όψης» (CPV 42716120-5, «Πλυντήρια ρούχων») (KAE 914901Ν) , { τεμάχια δύο (2) πλυντήρια χωρητικότητας 32κιλών } , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την  διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων Aρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών ,για την προμήθεια  Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού – διπλής όψης» (CPV 42716120-5,   «Πλυντήρια ρούχων»)…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (CPV 33141640-8, «παροχέτευση») (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 989,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα: 206 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33141620-2,  «ιατρικοί εξοπλισμοί»)  (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης  8.474,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα: 1.740 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  14.122,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 % {Πιθανή ποσότητα: 133.194  τεμάχια},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…