Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV 33140000-3 «ιατρικά αναλώσιμα») (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  15.731,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα: 90.094 τεμ.},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και των αναλωσίμων.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αντιδραστηρίων  Ουρολογίας (33696700-2) (KAE 1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Πιθανής προϋπ.  δαπάνης 8.990,00 € συμπ.…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών {Γ. ΥΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ –  Δ. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΓΑΖΕΣ, ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ}, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ, για ένα  (1) περίπου έτος. {Πιθανή ποσότητα: 1.680τεμ.}. Προϋπ.…