Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)» (CPV 33141613-0, ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ)  (KAE  1311).  Προϋπολ. δαπάνη  7.292,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα 2.000 τεμάχια},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ. (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) {CPV 71620000-0 , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ} (KAE 0439). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 7.108,46 € συμπ.…