Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμ. 11/2021, για την  προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» (CPV 15119000-5 Διάφορα κρέατα) (KAE 1511). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 47.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% {πιθανή ποσότητα: 9.810 κιλά), για κάλυψη…