Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ)  (CPV 15811100-7, Ψωμί) (KAE 1511). Προϋπ. δαπάνης  10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%  {πιθανή ποσότητα 5.550  κιλά, 3.500 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…