Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια 1) δύο (2) αναπνευστήρων και 2) ενός (1) αυτοματοποιημένου συστήματος Μοριακής Διάγνωσης για ανίχνευση του ιού SARSCoV-2.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την  διενέργεια  2ης Δημόσιας Διαβούλευσης  επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια 1) Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ» (CPV 33157000-5 «Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής») (ΚΑΕ 934901Ν). Ποσότητα δύο (2) τεμάχια Προϋπ. δαπάνης 16.000 € συμπ. Φ.Π.Α. 2) Αυτοματοποιημένου συστήματος Μοριακής Διάγνωσης » (CPV 38434000-6 «Αναλυτές») (ΚΑΕ 934901Ν)  για ανίχνευση του ιού SARSCoV-2 σε συμπτωματικούς αλλά και ασυμπτωματικούς ασθενείς με Μοριακό Αναλυτή (RT-PCR multiplex) για την ανίχνευση του SARSCOV-2 σε δείγματα από ασθενείς. Προϋπ. δαπάνης: 54.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COOFHEA, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6ΛΨΡ4690ΒΞ-2ΛΩ } …