Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαν. Ηλ. Δ.Α.Δ. για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει  Επαναληπτικό  Ηλεκτρονικό  Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Διαφόρων (KAE 1511) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους {κατηγορίες: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ}. Προϋπ. δαπάνης  84.131,53  € συμπερ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΩ0Σ4690ΒΞ-36Α } …