Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) Ιατρών ιδιωτών, έναν (1) ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ και έναν (1) ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) Ιατρών ιδιωτών, έναν (1) ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ και έναν (1) ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ με καθεστώς έκδοσης…