Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 15.950,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα 311.300  τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ (CPV 33194000-6)  (ΚΑΕ 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 9.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, {Πιθανής ποσότητας 55.255 τεμ), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού «Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού «Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων» (CPV 33162200-5, 33169000-2, 33168100-6, 33168000-5) (KAE 1311) {ποσότητα: δύο (2) σετ}  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου. Πιθανής προϋπ. δαπάνης 25.000,00 € συμπ.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   (σεντόνια, μαξιλαροθήκες, μαξιλάρια) (CPV 39512100-5, 39512500-9, 39516120-9)  (KAE 1139).  Πιθανής προϋπ. δαπάνης 4.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  {Πιθανής ποσότητας 760 τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  (CPV 33141321-6, 33141324-7, 33141320-9) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 11.000,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανής ποσότητας 135.320 τεμ.),  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΩΝ   (CPV 33124131-2, 33698100-0, 24327000-2) (KAE 1359) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 34.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανής ποσότητας  69.383  Ταινίες, τεμ., test, συσκ , ml, lt,…

Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια 1) δύο (2) αναπνευστήρων και 2) ενός (1) αυτοματοποιημένου συστήματος Μοριακής Διάγνωσης για ανίχνευση του ιού SARSCoV-2.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την  διενέργεια  2ης Δημόσιας Διαβούλευσης  επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια 1) Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ» (CPV 33157000-5 «Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής») (ΚΑΕ 934901Ν). Ποσότητα δύο (2) τεμάχια Προϋπ. δαπάνης 16.000…

Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών : « Ορθοπεδικά υλικά , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες , Ορθοπεδικά μοσχεύματα », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης   επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών : «Ορθοπεδικά υλικά  (CPV 33141700-7 ) , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες  (CPV 33141770-8) Ορθοπεδικά μοσχεύματα (CPV…

Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV 38951000-6) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για : {1. Αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR με δυνατότητα έκδοσης αποτελέσματος σε περίπου 59 min, (για τα επείγοντα περιστατικά), 2. Μοριακός αναλυτής κλασσικής PCR με δυνατότητα έκδοσης αποτελέσματος σε περίπου 180 min, (για τα προγραμματισμένα περιστατικά)}, καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την  διενέργεια  2ης Δημόσιας Διαβούλευσης  προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεων  επί του τελικού σχεδίου, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV  38951000-6) (ΚΑΕ 1359),   με ταυτόχρονη παραχώρηση…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εκτός Αναλυτών)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εκτός Αναλυτών) (KAE 1359) {CPV: 33696100-6}{Πιθανή ποσότητα: 3.825  CASS , FL, TEM,   TEST,  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ}. Προϋπ. δαπάνης   21.650,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,…