Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Π.Ε.Δ.Υ. – Περιφερειακές Μονάδες Ζακύνθου

Οι Περιφερειακές Μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης ανήκουν στον Π.Ε.Δ.Υ. και λειτουργούν ανεξάρτητα του Νοσοκομείου:

Α/Α Περιφερειακή Μονάδα Τηλ. Επικοινωνίας
1 Κέντρο Υγείας Κατασταρίου 2695360000
2 Π.Π.Ι. Παντοκράτορα 2695051210
3 Π.Π.Ι. Βολιμών 2695031005
4 Π.Ι. Μαχαιράδου 2695092217
5 Π.Ι. Καλλιπάδου 2695061301
6 Π.Ι. Αγ. Λέοντα 2695048640
7 Π.Ι. Ιατρείο Αργασίου 2695044119
8 Π.Ι. Ιατρείο Πλάνου 2695044323
9 Ε.Π.Ι. Αερολιμένα 2695029540