Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER – DPO) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΅ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ¨ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΙ4Ω4690ΒΞ-ΟΗΦ} …